DROGI KLIENCIE,

Pamiętaj, że na każdym etapie reklamacji chcemy być po Twojej stronie.

Wyznajemy zasadę, że „prawdziwą jakość pracy działu Obsługi Klienta, poznaje się po tym w jaki sposób podchodzi do reklamacji”. Chcemy, aby nasi Klienci darzyli nas zaufaniem, dlatego zamierzamy wszystko im ułatwiać – również na etapie reklamacji. Przestrzegamy obowiązujących w Polsce jak i w Europie praw Konsumenta.

PROBLEMY Z PRZESYŁKAMI

Pamiętaj, że firma kurierska to firma zewnętrzna, na której działanie nie zawsze mamy wpływ. Dlatego zanim odbierzesz przesyłkę, sprawdź dokładnie przy kurierze, czy opakowanie Twojego towaru pozostaje nienaruszone. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, nie przyjmuj jej, spisz protokół szkody (kurier ma obowiązek udostępnić Ci formularz) i poinformuj nas o tym fakcie na email biuro@galeriaklasyki.pl lub telefonicznie na: 533 16 66 47.

Jeśli potencjalne uszkodzenia zostaną stwierdzone już po odjeździe kuriera, należy jak najszybciej, skontaktować się z firmą kurierską.

ZWROT TOWARU

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres e-mail: biuro@galeriaklasyki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na wskazany przez nas w odpowiedzi na rezygnację adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WADY TOWARU

W przypadku stwierdzenia wadliwości otrzymanego towaru poinformuj nas niezwłocznie o tym fakcie na e-mail: biuro@galeriaklasyki.pl.  Wiadomość taka powinna zawierać:

  • nazwę obrazu
  • numer zamówienia lub faktury
  • zdjęcia wadliwego produktu – wady powinny być wyraźnie widoczne na zdjęciach
  • zdjęcia oryginalnego opakowania z widoczną etykietą
  • powód roszczenia

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Możesz także złożyć reklamację w naszym sklepie z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z polskim prawem możesz zażądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Ustosunkujemy się do zgłoszenia i podejmiemy decyzję w zależności czy żądanie jest możliwe do realizacji. W wypadku, gdy żądania są niemożliwe do spełnienia, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

Sprzedawcy przysługuje prawo do zbadania przedmiotu reklamacji przez rzeczoznawcę w celu ustalenia czy towar rzeczywiście jest niezgodny z umową, przez co tryb reklamacji jest bardzo czasochłonny.

Czas powiadomienia konsumenta o swoim stanowisku przez sprzedawcę w wypadku reklamowania niezgodności towaru z umową wynosi 14 dni. Czas, w którym konsument może złożyć reklamacje wynosi 2 miesiące od dnia stwierdzenia wady przez klienta.

Jeżeli zapoznałeś się z powyższymi informacjami, wyślij zgłoszenie reklamacji drogą mailową na adres: biuro@galeriaklasyki.pl

W tytule e-maila napisz koniecznie słowo "reklamacja". W treści e-maila podaj:

  •  numer zamówienia lub faktury
  •  powód reklamacji oraz żądany sposób rozpatrzenia reklamacji

Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Przewidywany czas odpowiedzi na zgłoszenie to 2 dni robocze. Jeżeli nie skontaktujemy się w tym czasie, to może oznaczać, że nie otrzymaliśmy od Ciebie zgłoszenia reklamacyjnego. Prosimy wówczas o ponowny kontakt.

Rejestracja nowego konra