Informacja Administratora danych osobowych dla klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów: 

[Administrator]
Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Marketingowych z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 17
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@galeriaklasyki.pl lub pisemnie na niżej wskazany adresy siedzib administratora. 


[Przetwarzanie danych]
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy, w tym w szczególności:

  • przedstawienia ofert,
  • świadczenia usług,
  • prawidłowej realizacji umowy,
  • obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej,
  • obsługi reklamacji.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.


[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji obowiązków wynikających z umowy, przy czym dla osób fizycznych nie dłużej niż 10 lat, a dla osób prawnych nie dłużej niż 3 lata lub okres gwarancji. 

[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres rodo@galeriaklasyki.pl albo pismo na adres Centrum Usług Marketingowych, ul. Akacjowa 17, 11-100 Lidzbark Warmiński. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Rejestracja nowego konra